Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Przybyszówka i osiedla Bzianka

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Przybyszówka i osiedla Bzianka

W dniu 13 października 2021 r., w Sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w której czynnie […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Drabinianka

W dniu 13 października 2021 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej 9 w Rzeszowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowaz mieszkańcami osiedla Drabinianka, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Przybyłym mieszkańcom zaprezentowano główne założenia dokumentu Studium. W kolejnym etapie skupiono się na omówieniu materiałów planistycznych oraz szczegółowej problematyki dokumentu, […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedla Pogwizdów Nowy i osiedla Miłocin Św. Huberta

W dniu 12 października 2021 r., w Sali OSP Pogwizdów ul. Pogwizdowska 85, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w której czynnie brali udział  mieszkańcy. […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Zwięczyca

W dniu 12 października 2021 r. w sali Rzeszowskiego Domu Kultury przy ul. Beskidzkiej 6, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Zwięczyca, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz osiedla Zwięczyca mieszkańcy czynnie włączyli się w dyskusje. Zostały poruszone następujące tematy: […]

Czytaj więcej