Deklaracja dostępności

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej brmr.erzeszow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021.10.07

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.10.22

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 2. nie wszystkie elementy graficzne, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki itp., posiadają szczegółowy opis.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. podwyższony kontrast;
 2. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 3. serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych;
 4. możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych;
 5. strona posiada wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.10.25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.03.29

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kinga Kozik-Paściak, adres poczty elektronicznej kkozik@brmr.erzeszow.pl .  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa mieści się w budynku przy ul. ks. Józefa Jałowego 23a w Rzeszowie (budynek ROSIR). Przed budynkiem znajduje się parking z jednym oznakowanym miejscem postojowym przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do Biura znajduje się z prawej strony budynku (wejście od strony kortów tenisowych). Pomieszczenia Biura są rozmieszczone na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. Sekretariat Biura znajduje się na drugim piętrze. Sala konferencyjna znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro nie posiada windy jednak istnieje możliwość zejścia pracownika Biura na parter budynku do osoby niepełnosprawnej.  Po przybyciu do budynku należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Biura 17-748-49-00 lub skorzystać z dzwonka który znajduje się przed wejściem. 

Na parterze budynku znajduje się również toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia na parterze budynku są dostępne dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.