Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 340/7/2023 przy Placu Dworcowym w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Rzeszów, dnia 4 października 2023 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 340/7/2023 przy Placu Dworcowym w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej

Informacja o Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium

Szanowni Państwo, Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi złożone do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 czerwca 2023 r. do 22 czerwca 2023 r. Rozpatrzenie uwag dostępne jest dla Państwa w Zarządzeniu Nr 0050/420/2023 Prezydenta Miasta […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 341/8/2023 Aula Miejska w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYTENT MIASTA RZESZOWA                                                                                                               Rzeszów, dnia 23 sierpnia 2023 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 341/8/2023 Aula Miejska w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej

Informacja dotycząca zakończenia okresu składania uwag do projektu Studium

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z terminem określonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w ogłoszeniu w dniu wczorajszym tj. 13 lipca 2023 r. zakończyliśmy okres składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. 

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 314/9/2019 w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Rzeszów, 28 czerwca 2023 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 314/9/2019 w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu […]

Czytaj więcej

Informacja dotycząca zakończenia okresu wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z terminem określonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w ogłoszeniu w dniu wczorajszym tj. 22 czerwca 2023 r. upłynął okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. Od tej pory, pomimo zakończenia ustawowego okresu wyłożenia do publicznego wglądu, projekt będzie nadal dostępny na stronie internetowej Urzędu […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Rzeszów, dnia 14 czerwca 2023 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 338/5/2023 w rejonie ronda im. Romana Dmowskiego w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Rzeszów, dnia 14 czerwca 2023 r.  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 338/5/2023 w rejonie ronda im. Romana Dmowskiego w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 337/4/2023 w rejonie al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA  Rzeszów, dnia 14 czerwca 2023 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 337/4/2023 w rejonie al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 336/3/2023 w sąsiedztwie galerii Millenium Hall w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Rzeszów, dnia 14 czerwca 2023 r. OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 336/3/2023 w sąsiedztwie galerii Millenium Hall w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej