logo

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Aktualności

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Czytaj więcej

Informacja o Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium

Szanowni Państwo, Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi złożone do wyłożonego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Rozpatrzenie uwag dostępne jest dla Państwa w Zarządzeniu Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r.- link do BIP  w formie tabeli – Załącznik nr 1, oraz uzasadnienia – Załącznik nr […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]

Czytaj więcej

Informacja

Do Biura wpłynęło ponad 3800 uwag do projektu Studium.Obecnie, w związku z decyzją Pana Prezydenta, trwają prace nad zmianami w projekcie.W związku z powyższym Biuro nie udziela informacji związanych z przeznaczeniem działek w projekcie Studium, który był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 maja do 30 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej

Zakończenie okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

W dniu wczorajszym zakończyliśmy trwający od 27 maja 2022 r. okres wyłożenia, dyskusji i składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. Dziękujemy Wszystkim za udział w procedurze prac nad Studium. Uwagi złożone po terminie tj. po 21 lipca 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia. Od dnia dzisiejszego projektanci będą uczestniczyć w […]

Czytaj więcej

Osiedle Pogwizdów Nowy – obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na tle projektowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

Czytaj więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opiniami na temat projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

Decydujemy o przyszłości Rzeszowa – dr hab. inż. arch. Maciej Borsa Tożsamość zapisana w krajobrazie kulturowym miasta – dr inż. arch. Maria Dankowska Studium na miarę wyzwań XXI wieku – dr hab. inż. Renata Giedych Czy zielona infrastruktura łączy Rzeszów, czy dzieli? – dr inż. arch. Jacek Godlewski Rzeszów zrównoważonym środowiskiem miejskim – dr inż. […]

Czytaj więcej

Zakończenie procedury wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu.

Szanowni Państwo, w dniu 30 czerwca 2022 r. zakończyliśmy okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. Dziękujemy za czynny udział w konsultacjach i dyskusjach nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. Równocześnie informujemy, że uwagi do projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca transmisji na żywo z dyskusji publicznej na temat Studium

ZAPRASZAMY Państwa na kolejną dyskusję publiczną dotyczącą projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbędzie się 30 czerwca o godz. 17.00 w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym „Podpromie” im. Jana Strzelczyka, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów Jednocześnie informujemy, że udostępniona będzie transmisja na żywo na portalu społecznościowym Facebook: […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o ponownej dyskusji publicznej nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o ponownej dyskusji publicznej nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.                 W związku z ogłoszeniem/obwieszczeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 maja 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, […]

Czytaj więcej