Polityka prywatności

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa szanuje prywatność i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu zlokalizowanym pod adresem brmr.erzeszow.pl oraz w jaki sposób Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Portalu, stosując bezpieczne i neutralne rozwiązania technologiczne oraz prowadzi szereg działań w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez pracowników
w sposób bezpieczny.

Klauzula informacyjna newslettera

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod2@erzeszow.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji informacji dotyczącej procedowanego projektu Planu lub Studium na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; Dodatkowo odbiorcami, którym może być ujawniony Państwa e-mail są podmioty, z którymi BRMR zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych i asysty technicznej dla użytkowanego systemu informatycznego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody poprzez żądanie usunięcia z subskrypcji, zakończenia procedury planistycznej w zakresie wybranego projektu Planu lub Studium lub do zakończenia przesyłania informacji przez BRMR;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do zlikwidowania subskrypcji i usunięcia skojarzonych z nią danych;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji informacji dotyczących projektu Planu lub Studium.

Informacja o plikach cookies

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa szanuje Twoją prywatność i nie używa ciasteczek oraz nie śledzi Twojego użytkowania naszej witryny.

Protokół SSL

 1. Serwis korzysta z protokołu SSL – Secure Socket Layer.
 2. Protokół szyfruje dane użytkowników za pomocą 156-bitowego klucza AFS i przesyła dane docelowe oraz zapobiega pishingowi, czyli wykradaniu danych przez niepowołane osoby.
 3. Dane podlegające szyfrowaniu SSL nie mogą być w żaden sposób modyfikowane ani przekierowywane na obce strony.
 4. O protokole SSL świadczy kłódka znajdująca się w pasku przeglądarki tuż przy adresie https://brmr.erzeszow.pl/ oraz szyfrowana wersja protokołu http.