Zakończenie okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

Zakończenie okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

W dniu wczorajszym zakończyliśmy trwający od 27 maja 2022 r. okres wyłożenia, dyskusji i składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. Dziękujemy Wszystkim za udział w procedurze prac nad Studium. Uwagi złożone po terminie tj. po 21 lipca 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia. Od dnia dzisiejszego projektanci będą uczestniczyć w […]

Czytaj więcej

Osiedle Pogwizdów Nowy – obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na tle projektowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

Czytaj więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opiniami na temat projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

Decydujemy o przyszłości Rzeszowa – dr hab. inż. arch. Maciej Borsa Tożsamość zapisana w krajobrazie kulturowym miasta – dr inż. arch. Maria Dankowska Studium na miarę wyzwań XXI wieku – dr hab. inż. Renata Giedych Czy zielona infrastruktura łączy Rzeszów, czy dzieli? – dr inż. arch. Jacek Godlewski Rzeszów zrównoważonym środowiskiem miejskim – dr inż. […]

Czytaj więcej

Wykaz wniosków o sporządzenie i o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wnioski o sporządzenie mpzp złożone w 2021 r. Wnioski o zmianę mpzp złożone w 2021 r. Wnioski o sporządzenie mpzp złożone w okresie 01.01.2022-30.06.2022 r. Wnioski o zmianę mpzp złożone w okresie od 01.01.2022 – 30.06.2022 r.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 320/1/2021 – I-A terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 320/1/2021 – I-A terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o ponownej dyskusji publicznej nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o ponownej dyskusji publicznej nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.                 W związku z ogłoszeniem/obwieszczeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 maja 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, […]

Czytaj więcej

Elektroniczny formularz składania uwag

Dla Państwa wygody uruchamiamy elektroniczny formularz składania uwag do projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który od tej chwili będzie nam towarzyszył w procesie planistycznym. Dostępny jest on na platformie VOXLY pod adresem: www.voxly.pl Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia już w trakcie wyłożenia projektu Studium. Narzędzie ułatwia: – przeglądanie mapy Studium – […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 284/7/2016 – I “Kopiec Konfederatów Barskich” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonr 284/7/2016 – I “Kopiec Konfederatów Barskich” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), […]

Czytaj więcej

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY RYSUNEK – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA RYSUNEK INFORMACYJNY NR 1 – SYSTEM TRANSPORTOWY RYSUNEK INFORMACYJNY NR 2 – SYSTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ RYSUNEK INFORMACYJNY NR 3 – SYSTEM PRZYRODNICZO-KLIMATYCZNY RYSUNEK INFORMACYJNY NR 4 – DZIEDZICTWO KULTUROWE RYSUNEK INFORMACYJNY NR 5 – STRUKTURA WYSOKOŚCIOWA MIASTA Uwaga: możliwość wyszukiwania działek oraz adresów w projekcie Studium uwarunkowań […]

Czytaj więcej

Prognoza oddziaływania na środowisko

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1 ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2

Czytaj więcej