Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Załęże

W dniu 21 października 2021 r. o godzinie 1700 w sali OSP Załęże przy ul. ks. J. Stączka 40, odbyło się spotkanie pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Załęże pod hasłem: ,,Porozmawiajmy o Studium”. Poruszono zagadnienia takie jak: studium – ogólnie o dokumencie, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, wyzwania, cele, pomysły na przyszłość, kierunki zagospodarowania przestrzennego – główne założenia, procedura, w tym partycypacja.

Mieszkańcy sygnalizowali następujące problemy: niewystarczająca obsługa komunikacyjna, w tym zbyt mała ilość dróg publicznych, brak poczty oraz bankomatu, lokalizacja nowego przystanku kolejowego, brak oświetlenia i parkingu w rejonie przystanku kolejowego Załęże.

Mieszkańcy wnioskowali także o przejęcie przez miasto lasu Dębina i przekształcenie go w ogólnodostępny park leśny oraz połączenie w zintegrowany bilet miejski – biletów kolejowych i MPK.

Spotkanie trwało około 2 godzin, odbyło się w miłej atmosferze, wzięło w nim udział 29 osób.