Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Zalesie i osiedla Matysówka

W dniu 20 października 2021 r. o godzinie 1700 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Matysówka przy ul. Matysowskiej 99, odbyło się spotkanie pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli Matysówka i Zalesie pod hasłem: „Porozmawiajmy o Studium”. Poruszono zagadnienia takie jak: studium – ogólnie o dokumencie, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, wyzwania, cele, pomysły na przyszłość, kierunki zagospodarowania przestrzennego – główne założenia, procedura, w tym partycypacja.

Mieszkańcy sygnalizowali następujące problemy: niewystarczająca ilość dróg publicznych, wąskie drogi, brak chodników, niedopasowany rozkład jazdy MPK, chaotycznie powstająca zabudowa o dużej intensywności (zabudowa jednorodzinna – szeregowa), deficyt usług oraz ogólnodostępnych terenów zielonych.   

Spotkanie trwało około 2 godzin, wzięło w nim udział 28 osób.