Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedla Krakowska-Południe i osiedla Franciszka Kotuli

W dniu 19 października 2021 r. w sali Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny 21, miało miejsce spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w której czynnie brali udział mieszkańcy. Zostały poruszone następujące zagadnienia:

 1. Możliwości powiązania ul. Wołyńskiej z ul. Strzyżowską poprzez ul. Wyspiańskiego.
 2. Lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Lewakowskiego.
 3. Rozwiązania komunikacyjne przy ul. Krakowskiej – lokalizacja zjazdów.
 4. Przebieg ul. Wołyńskiej na osiedlu Kotuli i sposób realizacji zabudowy w rejonie tej ulicy.
 5. Zapotrzebowanie w usługi publiczne typu: dom seniora, dom kultury na osiedlu Krakowska Południe.
 6. Planowane rozwiązania komunikacyjne w rejonie ulic: Wołyńskiej i Bł. Karoliny na osiedlu Kotuli.
 7. Planowane przeznaczenie istniejących ogrodów działkowych.
 8. Wyjaśniono zależność pomiędzy dokumentem studium a planem miejscowym – wiele poruszonych kwestii nie dotyczyło skali miasta i osiedla i wykraczało poza zakres dokumentu jakim jest Studium.
 9. Lokalizacja obszarów dla realizacji budynków mieszkalnych w ramach Programu „Mieszkanie Plus”.
 10. Usprawnienia publiczne komunikacji zbiorowej i komunikacji indywidualnej łączące przedmiotowe osiedla ze śródmieściem.
 11. Wyjaśnienie konsekwencji prawnych uchwalenia studium w kwestii wydawanych decyzji
  o ustaleniu warunków zabudowy.

Niektóre z poruszonych zagadnień wykraczało poza zakres studium, w szczególności: zasadność przebiegu linii autobusowych, remonty dróg osiedlowych czy termin realizacji układu komunikacyjnego miasta Rzeszowa.

Mieszkańcom bardzo dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w sprawy rozwoju przestrzennego osiedla. W dyskusji wzięło udział 24 osób i trwała ona ok. 1,5 godziny. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.