Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedli Nowe Miasto, Mieszka I i Paderewskiego

W dniu 14 października 2021 r. o godzinie 1700 w Sali Klubu Zodiak przy ul. Mieszka I 48, odbyło się spotkanie pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli Nowe Miasto, Mieszka I i Paderewskiego pod hasłem: ,,Porozmawiajmy o Studium”. Poruszono zagadnienia takie jak: studium – ogólnie o dokumencie, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, wyzwania, cele, pomysły na przyszłość, kierunki zagospodarowania przestrzennego –  główne założenia, procedura, w tym partycypacja.

Mieszkańcy sygnalizowali następujące problemy:

  • uwzględnienie uwarunkowań z zakresu przewietrzania miasta i terenów zalewowych,
  • braku akceptacji społecznej dla nowej zabudowy przy Wisłoku oraz ,,dogęszczania” istniejących osiedli mieszkaniowych,
  • konieczność realizacji ogólnodostępnych terenów zielonych na Bulwarach,
  • umożliwienie w zapisach studium lokalizacji wielopoziomowych parkingów miejskich na terenie Nowego Miasta,
  • problemy komunikacyjne występujące na osiedlach,
  • brak publicznego zespołu przedszkolno – żłobkowego i Młodzieżowego lub Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Mieszka I,
  • potrzeba przebudowy kanalizacji deszczowej,
  • ochrona przed zabudową terenów wzdłuż potoku Młynówka,
  • propozycja objęcia całego osiedla Nowe Miasto przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania.

Spotkanie trwało około 3 godzin, odbyło się w konstruktywnej atmosferze, wzięło w nim udział 42 osoby.

Dziękujemy za liczne przybycie.