Wnioski o sporządzenie i o zmianę mpzp złożone w 2021 r.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców udostępniamy Państwu do wglądu wykaz wniosków o sporządzenie jaki i o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wpłynęły do Prezydenta Miasta Rzeszowa w okresie od 1 stycznia do 5 listopada 2021 r.

WNIOSKI O ZMIANĘ MPZP

WNIOSKI O SPORZĄDZENIE MPZP