Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 327/3/2022 „Zagórze Nowe” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 327/3/2022 „Zagórze Nowe” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 323/4/2021 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 92/22/2004 w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie w części „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 92/22/2004 w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie w części „B” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że rozpatrzył wnioski do projektu Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z obszarem włączonym w granice administracyjne miasta Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2021 r. – obręb ewidencyjny 229 Rzeszów – Pogwizdów,  złożone po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia powyższego opracowania. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sposobie rozpatrzenia wniosków […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 322/3/2021 miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 322/3/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej

Sesja Rady Miasta Rzeszowa

Na najbliższą LVIII sesję Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 8.30, Prezydent Miasta Rzeszowa wniósł do porządku obrad dwa projekty uchwał: Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 326/2/2022 w rejonie skrzyżowania al. T. Rejtana i Kopisto w Rzeszowie. Uchwała w sprawie […]

Czytaj więcej

Komunikat

Stosownie do wytycznych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 28.02.2022 r. w Urzędzie Miasta Rzeszowa i Jednostkach organizacyjnych miasta wprowadza się częściowo pracę zdalną. Mając na celu zmniejszanie ryzyka rozwoju kolejnej fali epidemii zachęcamy Państwa […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 324/5/2021 „Dolina Wisłoka” w Rzeszowie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonr 324/5/2021 „Dolina Wisłoka” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), […]

Czytaj więcej

Wnioski o sporządzenie i o zmianę mpzp złożone w 2021 r.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców udostępniamy Państwu do wglądu wykaz wniosków o sporządzenie jaki i o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wpłynęły do Prezydenta Miasta Rzeszowa w okresie od 1 stycznia do 5 listopada 2021 r. WNIOSKI O ZMIANĘ MPZP WNIOSKI O SPORZĄDZENIE MPZP

Czytaj więcej