Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Słocina

W dniu 18 października 2021 r. o godzinie 17.00 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina przy ul.Paderewskiego 154, odbyło się spotkanie pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Słocina pod hasłem: „Porozmawiajmy o Studium”. Poruszono zagadnienia takie jak: studium – ogólnie o dokumencie, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, wyzwania, cele, pomysły na przyszłość, kierunki zagospodarowania przestrzennego – główne założenia, procedura, w tym partycypacja.

Mieszkańcy sygnalizowali następujące problemy: problem z czystością powietrza – brak programu zachęcającego mieszkańców osiedla do zmiany sposobu ogrzewania w gospodarstwach indywidualnych; problemy komunikacyjne: wąskie drogi, brak chodników, niewystarczająca ilość dróg publicznych na osiedlu; problemy z transportem: zakorkowane drogi, niedopasowany rozkład jazdy MPK oraz deficyt ogólnodostępnych terenów zielonych i usług.

Spotkanie trwało ponad 2 godziny, odbyło się w konstruktywnej atmosferze; wzięło w nim udział 36 osób.