Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. […]

Czytaj więcej

Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że rozpatrzył wnioski do projektu Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z obszarem włączonym w granice administracyjne miasta Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2021 r. – obręb ewidencyjny 229 Rzeszów – Pogwizdów,  złożone po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia powyższego opracowania. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Rzeszowa o sposobie rozpatrzenia wniosków […]

Czytaj więcej

Komunikat

Stosownie do wytycznych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 28.02.2022 r. w Urzędzie Miasta Rzeszowa i Jednostkach organizacyjnych miasta wprowadza się częściowo pracę zdalną. Mając na celu zmniejszanie ryzyka rozwoju kolejnej fali epidemii zachęcamy Państwa […]

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o Studium – spotkania z Radnymi Miasta Rzeszowa

Zakończyliśmy kolejny etap spotkań w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Studium”, których celem było zapoznanie Radnych z kierunkami zmian zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, w szczególności z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną Studium. Aby umożliwić wszystkim Radnym udział w spotkaniach, odbyły się one w czterech terminach: 15 grudnia 2021 r., 11 stycznia 2022 r., 13 stycznia 2022 r., 18 […]

Czytaj więcej

Kontakt z biurem w czasie pandemii COVID-19

W związku z trwającą w Polsce pandemią COVID-19, mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa zachęca Państwa do zdalnego kontaktu z urzędem.W sprawach związanych z pracami nad nową edycją Studium oraz planami miejscowymi prosimy o kontakt w formie mailowej, telefonicznej oraz poprzez platformę ePUAP.

Czytaj więcej

Podsumowanie debat publicznych na temat zieleni miejskiej, jakości życia mieszkańców i mobilności.

W pierwszych dwóch tygodniach listopada odbyły się trzy debaty w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 2 listopada 2021 i poświęcone było tematyce zieleni miejskiej, krajobrazu, adaptacji do zmian klimatu i retencji. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele organizacji walczących o ochronę zieleni m.in. Społeczni Strażnicy Drzew, aktywiści miejscy, przedstawiciele […]

Czytaj więcej

Rzeszowskie Forum Mobilności – spotkanie w ramach cyklu “Porozmawiajmy o Studium”

9 listopada 2021 zapraszamy mieszkańców do udziału w otwartej dyskusji dotyczącej mobilności. W planie spotkania są tematy związane z transportem, polityką parkingową, ścieżkami pieszymi i rowerowymi. Dyskusja odbędzie się o godzinie 17:00 w Urban Lab, przy ul. 3 Maja 13.

Czytaj więcej

Rzeszowskie Forum Jakości Życia – spotkanie w ramach cyklu “Porozmawiajmy o Studium”

8 listopada 2021 zapraszamy mieszkańców do udziału w otwartej dyskusji dotyczącej jakości życia. W planie spotkania są tematy związane z dostępnością do usług, przestrzeniami publicznymi i standardami zamieszkiwania. Dyskusja odbędzie się o godzinie 17:00 w Ratuszu.

Czytaj więcej

Podsumowanie z tygodnia spotkań tematycznych w Urban Lab, organizowanych w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Studium”

W dniach 25 – 29 października 2021 r. odbyły się dodatkowe, pozaustawowe konsultacje społeczne z mieszkańcami Rzeszowa w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Tematyka spotkań obejmowała pięć polityk zawartych w nowym studium: transport i komunikację, walory i jakość przestrzeni, środowisko i odporność na zmiany klimatu, mieszkańców i infrastrukturę społeczną oraz gospodarkę. Podczas dyżurów  specjaliści […]

Czytaj więcej

Rzeszowskie Forum Zieleni- spotkanie w ramach cyklu “Porozmawiajmy o Studium”

2 listopada 2021 zapraszamy mieszkańców do udziału w otwartej dyskusji dotyczącej zieleni miejskiej. W planie spotkania są tematy związane z formami zieleni miejskiej, krajobrazem miasta, adaptacją do zmian klimatu oraz retencją. Dyskusja odbędzie się o godzinie 17:00 w Urban Lab, przy ul. 3 Maja 13.

Czytaj więcej