Aktualności

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Zwięczyca

W dniu 12 października 2021 r. w sali Rzeszowskiego Domu Kultury przy ul. Beskidzkiej 6, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Zwięczyca, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz osiedla Zwięczyca mieszkańcy czynnie włączyli się w dyskusje. Zostały poruszone następujące tematy: […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedla Staromieście i osiedla 1000-lecia

W dniu 11 października 2021 r. w osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 29, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. W czasie konsultacji poruszone zostały  następujące zagadnienia: brak zieleni publicznej przy ul. Gromskiego; kolej aglomeracyjna w mieście; dywersyfikacja urzędów z […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
w dniach 13.10.2021 oraz 14.10.2021

13 października 2021 zapraszamy: mieszkańców osiedla Przybyszówka i osiedla Bzianka na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Przybyszówka przy ulicy Dębickiej 170. mieszkańców osiedla Wilkowyja i osiedla Pobitno na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Pobitno przy ulicy Konfederatów Barskich 43 […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
w dniach 11.10.2021 oraz 12.10.2021

11 października 2021 zapraszamy mieszkańców osiedli: Staromieście i 1000-lecia na spotkanie w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ulicy Kochanowskiego 29 o godzinie 17.00. 12 października 2021 zapraszamy mieszkańców osiedli: Pogwizdów Nowy i Miłocin Św. Huberta na spotkanie, które odbędzie się w sali OSP Pogwizdów Nowy przy ul. Pogwizdowskiej 85, o godzinie 17.00. 12 października 2021 […]

Czytaj więcej

CZYM JEST STUDIUM?

STUDIUM Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), jest to dokument planistyczny określający politykę przestrzenną miasta Rzeszowa. Zapisy studium mają za zadanie kierunkować i koordynować działania, związane z kształtowaniem przestrzeni, służące realizacji oczekiwanych inwestycji, powstaniu nowych miejsc pracy, poprawie jakości życia mieszkańców oraz podniesieniu atrakcyjności miasta. W zapisach studium wyznacza się m.in. tereny: zieleni, osiedli […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Szanowni Państwo, Udostępniamy Państwu naszą stronę internetową. Stronę, która ma służyć przystępnemu informowaniu o naszej pracy tj. planowaniu przestrzennemu naszego miasta. Startujemy w chwili „gorących prac” nad nową edycją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Chcemy aby od tej chwili mogli Państwo śledzić efekty naszej pracy, najważniejsze zadania, które nasz zespół projektowy aktualnie […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA – HARMONOGRAM

Harmonogram spotkań otwartych dla mieszkańców Spotkania będą odbywać się w godzinach 17.00-19.00 11.10.2021 OSIEDLE STAROMIEŚCIE OSIEDLE 1000-LECIA Osiedlowy Dom Kultury 1000-lecia ul. Kochanowskiego 29 12.10.2021 OSIEDLE POGWIZDÓW NOWY OSIEDLE MIŁOCIN ŚW. HUBERTA Sala OSP Pogwizdów ul. Pogwizdowska 85 OSIEDLE ZWIĘCZYCA Sala Rzeszowskiego Domu Kultury filia Zwięczyca ul. Beskidzka 6 13.10.2021 OSIEDLE PRZYBYSZÓWKA OSIEDLE BZIANKA Sala […]

Czytaj więcej