Zagospodarowanie osiedli administracyjnych Rzeszowa w projekcie Studium

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z prezentacją zawierającą porównanie obecnego zagospodarowania poszczególnych osiedli Rzeszowa z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną.

PREZENTACJA Porównanie zainwestowania terenów na osiedlach Rzeszowa w 2021 r. z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną 2045 r.