Aktualności

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Budziwój i osiedla Biała

Kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Studium” odbyło się 19 października 2021r. w filii Country Rzeszowskiego Domu Kultury, przy ul. Herbowej 3. Przybyłym w liczbie około 35 osób mieszkańcom osiedli Biała i Budziwój zaprezentowano główne założenia Studium dla całego miasta. Zebrani podjęli żywą dyskusję z pracownikami Biura, przy czym w szczególności interesowały ich następujące kwestie […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedla Krakowska-Południe i osiedla Franciszka Kotuli

W dniu 19 października 2021 r. w sali Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny 21, miało miejsce spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Kmity i osiedla Króla Stanisława Augusta

W dniu 18 października 2021 r. w Sali Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie, przy ul. Bohaterów 1, miało miejsce spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Po zakończeniu prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, odbyła się […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedla Słocina

W dniu 18 października 2021 r. o godzinie 17.00 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina przy ul.Paderewskiego 154, odbyło się spotkanie pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Słocina pod hasłem: „Porozmawiajmy o Studium”. Poruszono zagadnienia takie jak: studium – ogólnie o dokumencie, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, wyzwania, cele, pomysły na przyszłość, kierunki zagospodarowania przestrzennego […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedli: Baranówka, Miłocin oraz Generała Andersa

W dniu 15 października 2021 r. w Sali Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Osmeckiego 51, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami,w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w której czynnie brali udział mieszkańcy. […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
w dniach 20.10.2021 i 21.10.2021

20 października 2021 zapraszamy: mieszkańców osiedla Staroniwa i osiedla Zawiszy na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 14 przy ulicy Staroniwskiej 55. mieszkańców osiedla Zalesie i osiedla Matysówka na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Matysówka przy ulicy Matysowskiej 99. 21 października […]

Czytaj więcej

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
w dniach 18.10.2021 i 19.10.2021

18 października 2021 zapraszamy: mieszkańców osiedla Kmity i osiedla Króla Stanisława Augusta, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Bohaterów 1. mieszkańców osiedla Słocina na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali Rzeszowskiego Domu Kultury filia Słocina przy ulicy Paderewskiego 154. 19 października 2021 zapraszamy: mieszkańców […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedli: Śródmieście, Pułaskiego, Dąbrowskiego, Piastów
oraz Grota-Roweckiego

W dniu 15 października 2021 r w auli Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Hetmańskiej 38 odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli: Śródmieście, Pułaskiego, Piastów, Grota Roweckiego oraz Dąbrowskiego, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”. W czasie prezentacji, oraz po jej zakończeniu mieszkańcy czynnie włączyli się w dyskusję na tematy […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedli Nowe Miasto, Mieszka I i Paderewskiego

W dniu 14 października 2021 r. o godzinie 1700 w Sali Klubu Zodiak przy ul. Mieszka I 48, odbyło się spotkanie pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli Nowe Miasto, Mieszka I i Paderewskiego pod hasłem: ,,Porozmawiajmy o Studium”. Poruszono zagadnienia takie jak: studium – ogólnie o dokumencie, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, wyzwania, cele, […]

Czytaj więcej

Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedli Pobitno i Wilkowyja

W dniu 13 października 2021 r. o godzinie 1700 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno przy ul. Konfederatów Barskich 43a, odbyło się spotkanie pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli Pobitno i Wilkowyja pod hasłem: ,,Porozmawiajmy o Studium”. Poruszono zagadnienia takie jak: studium – ogólnie o dokumencie, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, wyzwania, cele, pomysły […]

Czytaj więcej