Komunikat

Szanowni Państwo,

mając na uwadze Państwa komfort, jak i jakość udzielanych informacji uprzejmie proszę o kontakt z projektantami BRMR drogą mailową.

Odpowiedzi na pytania pisemne udzielane są niezwłocznie.

Odpowiedzi na pytania telefoniczne udzielane będą od 1 marca 2022 roku w środy każdego tygodnia (w przypadku ustawowo wolnego dnia przypadającego na środę w dniu następnym).

Środy w godz. 10.00 – 14.00 to godziny przyjęć interesantów w BRMR.

Zasada ta nie dotyczy ustawowego wyłożenia projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W terminie wyłożenia wyżej wymienionych dokumentów informacje udzielane będą na bieżąco i bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Kontakt:

telefon: 17 748 49 00
e- mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl

Dyrektor BRMR

Barbara Pujdak