Elektroniczny formularz składania uwag

Dla Państwa wygody uruchamiamy elektroniczny formularz składania uwag do projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który od tej chwili będzie nam towarzyszył w procesie planistycznym.

Dostępny jest on na platformie VOXLY pod adresem: www.voxly.pl

Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia już w trakcie wyłożenia projektu Studium.

Narzędzie ułatwia:

– przeglądanie mapy Studium

– składanie uwag na automatycznie generowanym formularzu.

Instruktaż narzędzia