Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opiniami na temat projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa