Dotyczy fragmentarycznej zmiany Studium na osiedlu Staromieście w rejonie ul. R. Krogulskiego i ul. J. Welca – Zmiana Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Dotyczy fragmentarycznej zmiany Studium na osiedlu Staromieście w rejonie ul. R. Krogulskiego i ul. J. Welca – Zmiana Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Prezydent Miasta Rzeszowa Rzeszów, dnia 14 lutego 2023 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 324/5/2021 – I „Dolina Wisłoka” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rzeszów, dnia 7 lutego 2023 r. PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 324/5/2021 – I „Dolina Wisłoka” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 333/9/2022 „Dworskie Ogrody” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Rzeszów, dnia  18  stycznia 2023 r. PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 333/9/2022 „Dworskie Ogrody” w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 330/6/2022 w rejonie ul. O. Zagłoby w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Rzeszowa Rzeszów, dnia 20 grudnia 2022 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 330/6/2022 w rejonie ul. O. Zagłoby w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 332/8/2022 przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

                                                                                                          Rzeszów, dnia 16 listopada 2022 r. PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 332/8/2022 przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 331/7/2022 przy ul. Wierzynka w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Rzeszów, dnia 10 listopada 2022 r. PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 331/7/2022 przy ul. Wierzynka w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 329/5/2022 w rejonie ul. Wywrockiego w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Rzeszów, dnia  9 listopada 2022 r. PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 329/5/2022 w rejonie ul. Wywrockiego w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 328/4/2022 w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Świętokrzyskiej w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Rzeszów, dnia  2 listopada 2022 r. PREZYDENT MIASTA RZESZOWA OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 328/4/2022 w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Świętokrzyskiej w Rzeszowie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Rzeszów,  dnia  12 października 2022 r. OGŁOSZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 54/1/2022 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. […]

Czytaj więcej