Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 3MN/U,2U,3U,1U/P-3U/P,1U/ZP,2U/ZP,1KDL,2KDD I 1KDW/XR oraz części terenów: 3MN-5MN i 1E

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 3MN/U,2U,3U,1U/P-3U/P,1U/ZP,2U/ZP,1KDL,2KDD I 1KDW/XR oraz części terenów: 3MN-5MN i 1E

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie w części dotyczącej terenu MW/U

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin-Park” w Rzeszowie – w części B/1

Zmiana Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 253/5/2013 – I-A „Dworzec” w Rzeszowie

Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 3

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej części osiedla Słocina w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części A

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 166/5/2008 w rejonie ul. św. Rocha, ul. ks. Jana Kobaka, ul. św. Faustyny w Rzeszowie – Słocinie – w części A