Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie

Zmiana Nr 173/12/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie

Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 5ZPz, 6ZPz, 1WS i 3KX/KD oraz części terenów: 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KX/KR

Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 2

Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 1MW-7MW oraz części terenów 3ZPz i 5KDD

Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 3MN/U,2U,3U,1U/P-3U/P,1U/ZP,2U/ZP,1KDL,2KDD I 1KDW/XR oraz części terenów: 3MN-5MN i 1E

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie w części dotyczącej terenu MW/U

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin-Park” w Rzeszowie – w części B/1

Zmiana Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/15/2005 „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”