Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 296/1/2018 pomiędzy potokiem Przyrwa, a ul. Dębicką, na osiedlu Bzianka w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

296/1/2018

Nr Uchwały

XXVI/541/2020

Data uchwalenia

28.01.2020 r.

Treść dokumentu

Zobacz