Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008 – 1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

168/7/2008

Nr Uchwały

LXI/1120/2013

Data uchwalenia

22.10.2013 r.

Treść dokumentu

Zobacz