Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 84/14/2004 Zalesie przy ogrodach działkowych w Rzeszowie – część “A”

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

84/14/2004

Nr Uchwały

XXXI/604/2020

Data uchwalenia

28.04.2020 r.

Treść dokumentu

Zobacz