Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/98 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Matysówka – Gmina Tyczyn

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/98 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Matysówka – Gmina Tyczyn

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 16/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matysówka

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2001 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Matysówka – gmina Tyczyn

Zmiana Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 274/11/2015 w rejonie al. Armii Krajowej w Rzeszowie w cz.I

Zmiana Nr 192/4/2010 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza Staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla terenów 15MN, 1MN/U, 2MN/U

Zmiana Nr 103/11/2005 – część 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 272/9/2015 w rejonie ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie

Zmiana Nr 289/1/2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie

Zmiana Nr 286/9/2016 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie – część A