Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 “Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie, w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

32/14/2000

Nr Uchwały

XLI /189/ 2005

Data uchwalenia

12.07.2005 r.

Treść dokumentu

Zobacz