Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 część A „Miłocin – Park” w Rzeszowie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 część A „Miłocin – Park” w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008 – 1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie, w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie – w części I

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 „Miłocin Park” w Rzeszowie – w części B/2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie

Zmiana Nr 173/12/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie

Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 5ZPz, 6ZPz, 1WS i 3KX/KD oraz części terenów: 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KX/KR

Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 2

Zmiana Nr 209/21/2010 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie – 1 w części dotyczącej terenów: 1MW-7MW oraz części terenów 3ZPz i 5KDD