Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 część A „Miłocin – Park” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

190/2/2010

Nr Uchwały

VII/120/2011

Data uchwalenia

22.02.2011 r.

Treść dokumentu

Zobacz