Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 304/9/2018 w rejonie al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – część 1

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

304/9/2018

Nr Uchwały

XXVII/567/2020

Data uchwalenia

25.02.2020 r.

Treść dokumentu

Zobacz