Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 18/4/99 Pobitno „Orzechy” zespołu usług publicznych, komercyjnych i zabudowy mieszkaniowej przy alei Armii Krajowej w Rzeszowie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 18/4/99 Pobitno „Orzechy” zespołu usług publicznych, komercyjnych i zabudowy mieszkaniowej przy alei Armii Krajowej w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 16/2/99 zespołu usług nieuciążliwych przy Alei Armii Krajowej w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 15/1/99 terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Witosa w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 11/1/97 terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2/97 terenu na osiedlu Mieszka I w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 7/4/96 terenu budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie w rejonie ul. Dębickiej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 6/3/96 „Centrum – Handlowo – Usługowe” przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/96 osiedla „ZIMOWIT” w Rzeszowie