Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 49/8/2001″Czekaj – Północ” w rejonie ul. Dołowej w Rzeszowie, z wyłączeniem części oznaczonej konturem ABCDEFG

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

49/8/2001

Nr Uchwały

XXXV/16/2005

Data uchwalenia

25.01.2005 r.

Treść dokumentu

Zobacz