Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 42/24/2000 zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Strażackiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

42/24/2000

Nr Uchwały

LXXII/95/2002

Data uchwalenia

11.06.2002 r.

Treść dokumentu

Zobacz