Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 40/22/2000 „Biała – Zastruże” zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Gościnnej

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

40/22/2000

Nr Uchwały

XL/126/2005

Data uchwalenia

28.06.2005 r.

Treść dokumentu

Zobacz