Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 35/17/00 terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Powstańców Listopadowych w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

35/17/00

Nr Uchwały

LXI/220/2001

Data uchwalenia

18.12.2001 r.

Treść dokumentu

Zobacz