Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 42/24/2000 zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Strażackiej w Rzeszowie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 42/24/2000 zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Strażackiej w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 40/22/2000 „Biała – Zastruże” zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Gościnnej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 38/20/2000 przy ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 35/17/00 terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Powstańców Listopadowych w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 33/15/2000 w rejonie ul. Karowej w Rzeszowie, w części oznaczonej konturem ABCD

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 31/13/00 terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Szkolnej w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 27/9/2000 zespołu usług nauki, usług komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowo – usługowej pomiędzy ulicami: Wetlińską i Bieszczadzka w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 24/7/2001 „Temida” w rejonie ul. Rejtana i gen. Kustronia w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 23/5/2000 „Nowe Miasto – Czekaj” przy al. Rejtana i al. Niepodległości w Rzeszowie, w części, oznaczonej konturem ABCDEFGHIJK

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 22/4/2000 przy ul. kpt. W. Raginisa na „Osiedlu Baranówka IV” w Rzeszowie