Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 33/15/2000 w rejonie ul. Karowej w Rzeszowie, w części oznaczonej konturem ABCD

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

33/15/2000

Nr Uchwały

XIV/148/2003

Data uchwalenia

7.10.2003 r.

Treść dokumentu

Zobacz