Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 42/24/2000 zabudowy mieszkaniowej przy ul. Tęczowej, Nowowiejskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

42/24/2000

Nr Uchwały

LXI/219/2001

Data uchwalenia

18.12.2001 r.

Treść dokumentu

Zobacz