Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 71/1/2004 na osiedlu „Krakowska – Południe” pomiędzy ul. K. Lewakowskiego a ul. W. Zbyszewskiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

71/1/2004

Nr Uchwały

XXXVII/67/2005

Data uchwalenia

22.03.2005 r.

Treść dokumentu

Zobacz