Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 76/6/2004 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

76/6/2004

Nr Uchwały

XXXVII/66/2005

Data uchwalenia

22.03.2005 r.

Treść dokumentu

Zobacz