Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 62/13/2002 w rejonie ulicy Rumiankowej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

62/13/2002

Nr Uchwały

XXVIII/182/2004

Data uchwalenia

5.10.2004 r.

Treść dokumentu

Zobacz