Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 79/9/2004 na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

79/9/2004

Nr Uchwały

XXXVIII/94/2005

Data uchwalenia

26.04.2005 r.

Treść dokumentu

Zobacz