Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 80/10/2004 na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

80/10/2004

Nr Uchwały

LV/98/2006

Data uchwalenia

4.04.2006 r.

Treść dokumentu

Zobacz