Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 50/1/2002 terenu przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

50/1/2002

Nr Uchwały

LXXVII/198/2002

Data uchwalenia

8.10.2002 r.

Treść dokumentu

Zobacz