Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie –część I

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

185/12/2009

Nr Uchwały

IX/166/2019

Data uchwalenia

26.03.2019 r.

Treść dokumentu

Zobacz