Zmiana Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie, w części oznaczonej na rysunku planu konturem od 1do 35

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiana Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie, w części oznaczonej na rysunku planu konturem od 1do 35

Zmiana Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul.Łanowej w Rzeszowie w części „A”

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 – część 1 przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie

Zmiana Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 74/4/2004 przy Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część IV

Zmiana Nr 291/3/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 „Wilkowyja – Kamionka” przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie

Zmiana Nr 290/2/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie