Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej części osiedla Słocina w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

292/4/2017

Nr Uchwały

XVIII/376/2019

Data uchwalenia

24.09.2019 r.

Treść dokumentu

Zobacz