Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 166/5/2008 w rejonie ul. św. Rocha, ul. ks. Jana Kobaka, ul. św. Faustyny w Rzeszowie – Słocinie – w części A

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

166/5/2008

Nr Uchwały

XVIII/374/2019

Data uchwalenia

24.09.2019 r.

Treść dokumentu

Zobacz