Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej, Krośnieńskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

14/1/98

Nr Uchwały

LVI/134/2001

Data uchwalenia

25.09.2001 r.

Treść dokumentu

Zobacz