Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 308/3/2019 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

308/3/2019

Nr Uchwały

XVII/334/2019

Data uchwalenia

27.08.2019 r.

Treść dokumentu

Zobacz