Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 „Miłocin Park” w Rzeszowie – w części B/2

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

190/2/2010

Nr Uchwały

XXIV/521/2019

Data uchwalenia

30.12.2019 r.

Treść dokumentu

Zobacz