Zmiana Nr 105/13/2005 – 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiana Nr 105/13/2005 – 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie

Zmiana Nr 143/14/2006 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza Staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35

Zmiana Nr 147/2/2007 uchwalonego w części oznaczonej konturem ABCDEFGHIJK Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 23/5/2000 „Nowe Miasto-Czekaj” przy al. Rejtana i al. Niepodległości w Rzeszowie

Zmiana Nr 149/4/2007 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 „Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie

Zmiana Nr 152/7/2007 uchwalonego w części oznaczonej konturem ABCDEFGHJKLMNO Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 86/16/2004 w rejonie ul. Karowej i Kopisto

Zmiana Nr 177/4/2009 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Książęcej w Rzeszowie

Zmiana Nr 160/15/2007, uchwalonego w części oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza Staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie

Zmiana Nr 208/20/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 „Wilkowyja – Kamionka” przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 163/2/2008 na osiedlu Słocina w Rzeszowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 159/14/2007 terenu pod drogę na osiedlu „Wilkowyja – Północ” w Rzeszowie